OM FÖRETAGET
Företaget "Sportkontakten" startades 1993 och arbetade huvudsakligen med Idrottspriser och Presentreklam. Under åren skapades goda kontakter med Growmore Trading Circus AB, och som följd när Growmore ville avyttra företaget var det naturligt för oss att övertaga deras verksamhet. Detta genomfördes år 2002. Företagsnamnet ändrades till Sportkontakten Trading Circus AB. Idag är sportdesign vår största syssla. Konfektion, kepsar och sportbagar får eget utseende, helt efter kundens önskemål, via våra duktiga kontakter i Asien. Liga- och landslagströjor från många länder lagerförs och utgör tillsammans med idrottspriser och presentreklam stadiga "stödben" i vår verksamhet. Även Hummels hela gedigna program kan vi numera hjälpa till med